شبکه نمایندگان ماموت >

نمایندگان اسکانیا و تریلر ماموت
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمايندگي مركزی
کد نمایندگی :
 1001
نام مدیریت :
 آقای عباس رضايی
تلفن :
 02144180918-9
02144182274
آدرس :
 تهران،‌ كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، شماره 158
ایمیل :
 Dealer1001.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 07:00
پنج شنبه : 12:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی تبریز
کد نمایندگی :
 1004
نام مدیریت :
 آقای حامد امنيت پرست
تلفن :
 04132463871-5
04132463876
آدرس :
 تبريز، بعد از پليس راه تبريز صوفيان‏، كيلومتر17، روبروي شهرك سرمايه گذاري خارجي
ایمیل :
 Dealer1004.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 08:30
پنج شنبه : 18:00 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی کرمان
کد نمایندگی :
 1006
نام مدیریت :
 آقای فرزاد نجیب زاده
تلفن :
 03432910560-9
03432910567
آدرس :
 كرمان، جاده تهران ، بعد از سه راه فرودگاه نرسيده به سعادت آباد
ایمیل :
 Dealer1006.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 07:00
پنج شنبه : 14:00 - 07:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی یزد
کد نمایندگی :
 1007
نام مدیریت :
 آقای صادق معتمدزاده
تلفن :
 03532725512-13
03533627145
03537253309
آدرس :
 کیلومتر 10 جاده یزد، اردکان ، روبروي پليس راه اشکذر
ایمیل :
 Dealer1007.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 07:00
پنج شنبه : 15:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 مایان دیزل فولاد
کد نمایندگی :
 1011
نام مدیریت :
 آقای حمیدرضا عبدی
تلفن :
 02144908101-21
آدرس :
 تهران-کیلومتر12 جاده مخصوص تهران کرج – خیابان سپاه اسلام شماره39
ایمیل :
 Dealer1011.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:00 - 08:00
پنج شنبه : 12:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی اردبیل
کد نمایندگی :
 1015
نام مدیریت :
 آقای جمال سید زجاجی
تلفن :
 04533870640
04533870641
آدرس :
 اردبیل کیلومتر8 جاده اردبیل آستارا (بزرگراه شهید دادمان)، پلاک903- مجتمع نمایندگی زجاجی
ایمیل :
 Dealer1015.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 19:00 - 08:30
پنج شنبه : 14:00 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی تهران
کد نمایندگی :
 1016
نام مدیریت :
 آقای جواد نجفی
تلفن :
 2155241422
0215525856
آدرس :
 تهران،جاده ساوه، شهرك كاميونداران، فاز 1، خ ولايت، پلاك 14
ایمیل :
 Dealer1016.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:00 - 09:00
پنج شنبه : 15:00 - 09:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمايندگی مرکزی ماموت دیزل
کد نمایندگی :
 1018
نام مدیریت :
 آقای رحمان مرادحاصل
تلفن :
 02156867820-1
02156861313
آدرس :
 تهران ابتداي جاده ساوه، سه راه آدران، نمايندگي مركزي شماره2
ایمیل :
 Dealer1018.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 07:00
پنج شنبه : 12:00 - 07:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی اهواز
کد نمایندگی :
 1020
نام مدیریت :
 آقای عبدوالحسین علی نژاد
تلفن :
 06135556108
06135556109
آدرس :
 اهواز کیلومتر3 بزرگراه (جاده) اهواز- آبادان،نمایندگی ماموت دیزل کد 1020
ایمیل :
 Dealer1020.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 08:30
پنج شنبه : 15:00 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی سبزوار
کد نمایندگی :
 1024
نام مدیریت :
 آقای مهدی هراتی
تلفن :
 051-44264641
051-44264453
آدرس :
 سبزوار، كيلومتر 7 جاده تهران سبزوار، نرسيده به ميدان مشاهير، جنب تالار غزال
ایمیل :
 Dealer1024.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 08:30
پنج شنبه : 15:00 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی زاهدان
کد نمایندگی :
 1029
نام مدیریت :
 آقای محمود کیخا
تلفن :
 05434516911
آدرس :
 زاهدان ميدان راه و ترابری جنب پمپ بنزين محمد رسول
ایمیل :
 Dealer1029.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:00 - 08:00
پنج شنبه : 12:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی اصفهان شرکت سپهر خودرو اصفهان
کد نمایندگی :
 1031
نام مدیریت :
 آقای سید حسن سپهر
تلفن :
 03133878781-2
03133878780
آدرس :
 اصفهان، شاپور جديد، خيابان مشير الدوله غربي، جنب پيمانكاري تفنگساز
ایمیل :
 Dealer1031.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:00 - 08:00
پنج شنبه : 12:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی شیراز
کد نمایندگی :
 1035
نام مدیریت :
 آقاي مجدالدین قلي زاده
تلفن :
 07137419515-616
آدرس :
 شيراز، بلوار خليج فارس، نرسيده به پل فسا، جنب پليس راه، نمايندگي ماموت
ایمیل :
 Dealer1035.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:30 - 08:00
پنج شنبه : 13:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی مشهد شرکت پیشرو دیزل پارسیان
کد نمایندگی :
 1036
نام مدیریت :
 آقای یدالله عربی
تلفن :
 05133924040
آدرس :
 مشهد،شهرك صنعتي قدس(طرق) خيابان كارآفرين4 ،نمايندگي ماموت ديزل
ایمیل :
 Dealer1036.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:30 - 08:30
پنج شنبه : 14:30 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی تهران
کد نمایندگی :
 1037
نام مدیریت :
 آقای جعفر زارعی
تلفن :
 02156344242
02156359906
آدرس :
 تهران، جاده ساوه، بعد از بهرام آباد، مجتمع برودتي پايتخت
ایمیل :
 Dealer1037.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:00 - 08:30
پنج شنبه : 12:00 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی یزد اطلس ديزل پيشرو ايساتيس
کد نمایندگی :
 1038
نام مدیریت :
 آقای محمد رضا بشر
تلفن :
 03537236888
03536248774
آدرس :
 یزد، صفاییه، خیابان مجدالعلما، خیابان 24متری سوم، نبش کوچه، شماره 7، پلاک 1
ایمیل :
 Dealer1038.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 15:00 - 08:00
پنج شنبه : 12:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی خوی
کد نمایندگی :
 1039
نام مدیریت :
 آقای میرهادی موسوی
تلفن :
 04436460161-3
04436458433
آدرس :
 خوی- کیلومتر 2 جاده تبریز- جنب ورودی ترمینال کامیون داران
ایمیل :
 Dealer1039.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 19:00 - 08:00
پنج شنبه : 15:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی بندر عباس
کد نمایندگی :
 1045
نام مدیریت :
 آقای شمس الدین قلي زاده
تلفن :
 07632584393
021-89779002
آدرس :
 بندرعباس ، اتوبان شهید رجایی، جنب خدمات رفاهی شهدای ایسین
ایمیل :
 Dealer1045.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:30 - 08:00
پنج شنبه : 13:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی سیرجان مرکزی ماموت دیزل
کد نمایندگی :
 1051
نام مدیریت :
 آقای حمید خزایی
تلفن :
 03442382737-40
03442382737
آدرس :
 سیرجان، کیلومتر 2 بلوار تهران، روبروی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، جنب مرکز معاینه فنی
ایمیل :
 Dealer1051.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 07:00
پنج شنبه : 12:00 - 07:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی ارومیه مرکزی ماموت دیزل
کد نمایندگی :
 1054
نام مدیریت :
 آقای بیژن رحيمی
تلفن :
 04432721531-3
044-32721534
آدرس :
 ارومیه،کیلومتر2جاده سلماس، بعد از پمپ بنزین
ایمیل :
 Dealer1054.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 07:00
پنج شنبه : 12:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی زاهدان
کد نمایندگی :
 1055
نام مدیریت :
 آقای محمد رضا سندانی
تلفن :
 05433510290
آدرس :
 زاهدان بلوار شهید کاظمی بلوار صنعت اولین تقاطع سمت چپ
ایمیل :
 Dealer1055.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 07:00
پنج شنبه : 12:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی یزد
کد نمایندگی :
 1056
نام مدیریت :
 آقای مرتضی قاسمی زاده
تلفن :
 03535279205
03535279205
آدرس :
 يزد-سرچشمه زارچ -مجتمع نمايندگيهاي كاميون
ایمیل :
 Dealer1056.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 07:00
پنج شنبه : 12:00 - 07:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی سنندج
کد نمایندگی :
 1057
نام مدیریت :
 آقای ذکریا شریعتی
تلفن :
 08733362340
آدرس :
 سنندج کیلومتر 4 جاده کامیاران کرمانشاه
ایمیل :
 Dealer1057.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 19:00 - 08:30
پنج شنبه : 18:00 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی اراک
کد نمایندگی :
 1059
نام مدیریت :
 آقای ابوالفضل مشايخی
تلفن :
 08633544292
0863544309
آدرس :
 اراك-كيلومتر 9 جاده تهران-جنب روستاي مالك آباد
ایمیل :
 Dealer1059.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:30 - 08:30
پنج شنبه : 14:00 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی زاهدان
کد نمایندگی :
 1061
نام مدیریت :
 آقای محمد جواد پودينه جهانتیغی
تلفن :
 05433527003
05433527004
آدرس :
 زاهدان، بلوار یادگار امام بعد از مرکز تعویض پلاک استان
ایمیل :
 Dealer1061.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:30 - 08:30
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی شیراز
کد نمایندگی :
 1063
نام مدیریت :
 آقایان فرهاد احمدی -  رسول همايونی
تلفن :
 07137417613
07137417446
آدرس :
 شیراز بلوار خلیج فارس (جاده پل فسا ) کیلومتر 3
ایمیل :
 Dealer1063.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 13:00 - 08:00 و 17:30 - 14:30
پنج شنبه : 13:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی اهواز
کد نمایندگی :
 1064
نام مدیریت :
 آقای جاسم سليمانيان
تلفن :
 06134427678
آدرس :
 اهواز، برومی بعد از پل راه آهن كنار گذر جنب کارخانه یخسازی
ایمیل :
 Dealer1064.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:00 - 08:00
پنج شنبه : 14:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی گرگان
کد نمایندگی :
 1065
نام مدیریت :
 آقای سام ظلی
تلفن :
 01732158380
01732158381
آدرس :
 گرگان - جاده گرگان علي آباد - بلوار جرجان - نبش جرجان 28
ایمیل :
 Dealer1065.md@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:00 - 08:00
پنج شنبه : 13:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی تهران
کد نمایندگی :
 2203
نام مدیریت :
 آقای  وحيد كلاشی
تلفن :
 02155273607-9
آدرس :
 تهران، شهرك كاميون داران، فاز4، ارغوان1، پلاك 18
ایمیل :
 Dealer2203.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 08:30
پنج شنبه : 15:00 - 08:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی تهران
کد نمایندگی :
 2205
نام مدیریت :
 آقای  محمد رضا نجاتی
تلفن :
 02155251122
02155258848
آدرس :
 تهران ، بزرگراه  آيت الله سعيدي ،ميدان نماز اسلامشهر، شهرك كاميون داران بلوار امام حسين پلاك 9
ایمیل :
 Dealer2205.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 18:00 - 09:00
پنج شنبه : 15:00 - 09:00
اطلاعات نمایندگی
نام نمایندگی :
 نمایندگی تبریز
کد نمایندگی :
 2206
نام مدیریت :
 آقای رضا علی پور
تلفن :
 04134243738
آدرس :
 تبريز بعد از پل مايان 200 متر مانده به ايران خودرو نمايندگي ماموت
ایمیل :
 Dealer2206.MD@mammutgroup.com
خدمات قابل ارائه
خدمات اسکانیا :
 
خدمات تریلر :
 
امداد جاده :
 
فروش اسکانیا :
 
فروش تریلر :
 
شنبه تا چهارشنبه : 17:00 - 08:30
پنج شنبه : 14:00 - 08:30
کليه حقوق اين سايت متعلق به مجتمع صنعتی ماموت می‌باشد. Copyright © 2009 - 2018 MammutCo.com