مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت
+98 26 4501     مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت
+98 21 4501  

اخبار ماموتنمایندگان فروش و خدمات پس از فروش اسکانیا و تریلر

نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش اسکانیا و تریلر

مشاهده کلیه نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش اسکانیا و تریلر

 • نمایندگی 1001 - تهران

  +

  نمایندگی تهران کد : 1001
  نمايندگي مركزي
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : تهران،‌ كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، شماره 158
  تلفن : 02144180501-9-02144180918

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1004 - تبریز

  +

  نمایندگی تبریز کد : 1004
  آقاي امنيت پرست
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  تبريز، بعد از پليس راه تبريز صوفيان‏، كيلومتر17، روبروي شهرك سرمايه گذاري خارجي
  تلفن : 5-04132463871

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1007 - یزد

  +

  نمایندگی یزد کد : 1007
  آقايان معتمدزاده و خانی تفتی
  نوع نمایندگی : خدمات پس از فروش
  کیلومتر 10 جاده یزد، اردکان ، روبروي پليس راه اشکذر
  تلفن : 03537243020
  03533625511
  03533626710
  03533627145

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1012 - تهران

  +

  نمایندگی تهران کد : 1012
  آقاي مرداني
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  تهران ، جاده ساوه، شهرك كاميون داران، فاز3، بلوار كوثر، بلوار سعدي
  تلفن : 02155270453-4
  02155260700

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1015 - اردبیل

  +

  نمایندگی اردبیل کد : 1015
  آقاي زجاجی
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  اردبيل، اردبيل، خیابان جام جم ، نرسیده به صدا و سیما - نمایندگی اسکانیا
  تلفن : 04533811695
  04533811697
  موبایل : 09123766713

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1016 - تهران

  +

  نمایندگی شهر کد : 1016
  آقای جواد نجفی
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : تهران – جاده ساوه – نرسيده به ميدان نماز اسلامشهر – شهرك كاميونداران – روبروي بانك كشاورزي پلاك 29
  تلفن : 02155241422
  02155250612
  تلفن همراه : 09121372441
  09121760362

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1018 - تهران

  +

  نمایندگی تهران کد : 1018
  نمایندگی مرکزی ماموت دیزل
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  تهران ابتداي جاده ساوه، سه راه آدران، نمايندگي مركزي شماره2
  تلفن : 02156867820-1
  09359950360

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1024 - سبزوار

  +

  نمایندگی سبزوار کد : 1024
  آقاي هراتي
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  سبزوار، كيلومتر 7 جاده تهران سبزوار، نرسيده به ميدان مشاهير، جنب تالار غزال
  تلفن : 44264450-2
  09124503348

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1030 - اصفهان

  +

  نمایندگی اصفهان کد : 1030
  شركت پرشيا ديزل سپاهان
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  اصفهان، شاپور جديد، خيابان مشير الدوله غربي، جنب پيمانكاري تفنگساز
  تلفن : 03133878781-2
  09126448893

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1035 - شیراز

  +

  نمایندگی شیراز کد : 1035
  آقاي قلي زاده
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : شيراز، بلوار خليج فارس، نرسيده به پل فسا، جنب پليس راه، نمايندگي ماموت
  تلفن : 07137242525-6
  09128383124

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1037 - تهران

  +

  نمایندگی تهران کد : 1037
  آقای زارعی
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : تهران جاده ساوه بعد از بهرام آباد مجتمع بودتی پایتخت
  تلفن : 02156344242
  02156359906
  تلفن همراه : 1213228-0912

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1038 - یزد

  +

  نمایندگی یزد کد : 1038
  آقای بشر
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : یزد.جاده کنارگذر.پایانه بار.مجتمع نمایشگاهی.نمایشگاه کامیون
  تلفن : 03537236888
  03537236889


  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1045 - بندرعباس

  +

  نمایندگی بندرعباس کد : 1045
  آقای قلی زاده
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : استان هرمزگان، اتوبان شهید رجایی، جنب خدمات رفاهی شهدای ایسین
  تلفن : 076325840390
  09122135007

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1051 - سیرجان

  +

  نمایندگی سیرجان کد : 1051
  مرکزی ماموت دیزل
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : سیرجان، کیلومتر 2 بلوار تهران، روبروی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، جنب مرکز معاینه فنی
  تلفن : 03442382737
  09359950392

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1054 - ارومیه

  +

  نمایندگی ارومیه کد : 1054
  مرکزی ماموت دیزل
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : ارومیه،کیلومتر2جاده سلماس، بعد از پمپ بنزین، روبروی آذرگار
  تلفن : 04432721531-3
  09359950365

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1055 - زاهدان

  +

  نمایندگی زاهدان کد : 1055
  آقای سندانی
  نوع نمایندگی : خدمات پس از فروش
  آدرس : زاهدان بلوار شهید کاظمی بلوار صنعت اولین تقاطع سمت چپ
  تلفن : 05433510290
  تلفن همراه : 09153402317

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1057 - سنندج

  +

  نمایندگی سنندج کد : 1057
  آقای شریعتی
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : سنندج کیلومتر 4 جاده کامیاران کرمانشاه اتو سرویس نگین
  تلفن : 08733362340
  تلفن همراه : 09183718175

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1059 - اراک

  +

  نمایندگی اراک کد : 1059
  آقای مشایخی
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : اراک کیلومتر 9 جاده تهران
  تلفن : 08633544852
  تلفن همراه : 09187621503

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1061 - زاهدان

  +

  نمایندگی زاهدان کد : 1061
  شركت آرين خودرو
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : زاهدان بلوار يادگار امام – نرسيده به مركز تعويض پلاك جنب نمايندگي ايران خودرو
  تلفن : 05433527004
  تلفن همراه : 09153404106

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1063 - شیراز

  +

  نمایندگی شیراز کد : 1063
  همایونی - احمدی
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : شعبه١-شيراز بلوار خليج فارس(جاده پل فسا) كيلومتر ٣ روبروى رادار هواپيما
  كد پستى:٧١٥٩٦٩٦٣٨٦
  تلفن:٧٢٠٠٥٧٧-٠٧١٣
  تلفكس:٣٧٢٠٦٢٧١-٠٧١٣
  همراه:٠٩١٧١١١٠٢١٦
  آدرس : شعبه٢-شيراز بلوار اميركبير ٢٠٠متر بعد از پليس راه قديم سمت راست
  كدپستى:٧١٨٨٧٥٨١٨٥
  تلفن:٣٨٣٢٧٧٨٢-٠٧١٣
  تلفن:٣٨٣٢١٣٤٠-٠٧١٣
  فكس:٣٨٣٢١٣٣٩-٠٧١٣
  همراه:٠٩١٢١٠٠٦٣٥٣

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1065 - گرگان

  +

  نمایندگی گرگان کد : 1065
  آقای آرش ظلی
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : گرگان - جاده گرگان علي آباد - بلوار جرجان - نبش جرجان 28
  تلفن : 01732158380
  01732158381
  تلفن همراه : 09111719177

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1505 - مشهد

  +

  نمایندگی مشهد کد : 1505
  شركت پيشروديزل پارسيان
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  آدرس : مشهد – شهرك صنعتي طرق – كار آفرين 4 نمايندگي قديم سايپا ديزل
  تلفن : 05133924040
  05133924043
  تلفن همراه : 09151155215

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1604 - اهواز

  +

  نمایندگی اهواز کد : 1604
  آقاي جاسم سلیمانیان
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات پس از فروش
  اهواز-برومی بعد از پل راه آهن (کندرو)جنب کارخانه یخ سازی نمایندگی ماموت
  تلفن : 06134427678
  تلفن همراه : 09166173707
  09036323707
  09909313707
  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 1707 - لامرد

  +

  نمایندگی لامرد کد : 1707
  آسا ديزل پيشرو ايساتيس
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : لامرد ميدان دكتر حياتی جاده فرودگاه جنب اداره راهنمائی و رانندگی
  تلفن : 07152728020
  تلفن همراه : 09121772486
  09131519050
  09171825645

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 2203 - تهران

  +

  نمایندگی تهران کد : ک2203
  آقای وحيد كلاشی
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : تهران جاده ساوه شهرك نمايشگاه هاي كاميون فاز 4 انتهاي ارغوان 2 پلاك 18
  تلفن : 02155273607
  تلفن همراه : 09121223341

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 2205 - تهران

  +

  نمایندگی تهران کد : 2205
  آقای نجاتی
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : جاده ساوه نرسيده به ميدان نماز اسلامشهر شهرك كاميونداران بلوار امام حسين (ع) پلاك 9
  تلفن : 02155251121
  02155251122
  تلفن همراه : 09121180101
  09121259927
  فکس : 02155258849
  09121259927

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 2206 - تبریز

  +

  نمایندگی تبریز کد : 2206
  آقای رضا علیپور
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : تبريز – بعد از پل مايان 200 متر مانده به ايران خودرو (روبروي فرودگاه) نمايندگي ماموت
  تلفن : 04134243738
  تلفن همراه : 09141148431
  فكس : 04134247977

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 2406 - اردبیل

  +

  نمایندگی اردبیل کد : 2406
  آقاي بهزاد سيفي
  نوع نمایندگی : فروش
  آدرس : اردبيل – خيابان جام جم – روبروي پارك صنعتي – نمايشگاه آرتا كاميون سابق
  تلفن : 04533818959
  04533818949
  تلفن همراه : 09121216427
  09143541827

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

 • نمایندگی 3905 - یزد

  +

  نمایندگی یزد کد : 3905
  محمد رضا بشر و مرتضی قاسمی
  نوع نمایندگی : فروش و خدمات تريلر و اسكانيا
  آدرس : يزد سرچشمه زارچ مجتمع صنعتي نمايندگي هاي كاميون
  تلفن : 03535279205
  تلفن همراه : 09133531850
  فكس : 03535279206

  مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مشاهده موقعیت بروی نقشه

مشخصات تماس مجتمع صنعتی ماموت
آدرس کارخانه : اتوبان کرج ، قزوين ، 5 کيلومتر بعد از پل هوايی کردان ، مجتمع صنعتی ماموت
تلفن کارخانه : 3-44523300 9826+
فکس کارخانه : 44523713 9826+

تلفن دفتر مرکزی : 88553557 9821+
فکس دفتر مرکزی : 88103520 9821+
پست الکترونیک : Info@MammutCo.com
شرایط استفاده    سیاست حفظ حریم خصوصی

کليه حقوق اين سايت متعلق به مجتمع صنعتی ماموت می‌باشد.       Copyright © 2009 - 2016 MammutCo.com
مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت مجتمع صنعتی ماموت,ماموت,تریلر ماموت,تریلر چادری ماموت,کانکس ماموت,ساندویچ پانل,ساندویچ پانل ماموت,ساندویچ پانل دیواری ماموت,ساندویچ پانل سقفی ماموت,اسکانیا,قیمت اسکانیا,فروش اسکانیا,اتاق یخچالی ماموت,اتاق ایزوله ماموت